Kajian Keperluan Latihan ICT 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi (PPKT) berminat untuk mendapatkan maklumbalas berkenaan Latihan ICT yang telah diambil sepanjang tahun 2016 dan merancang Latihan ICT bagi tahun 2017.

Maklumbalas anda akan membantu memperbaiki perkhidmatan kami. Segala maklumat adalah dirahsiakan dan hanya digunakan bagi tujuan penambahbaikan dan meningkatkan mutu perkhidmatan kami semata-mata.

Terima kasih atas kesudian meluangkan masa mengambil bahagian di dalam kaji selidik ini.

document icon Borang kaji selidik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centre of Knowledge, Communication & Technology is keen to get feedback from the people we deal with as we go about  our work in 2016 and the  ICT's courses to be held in 2017. Your answers to this survey are absolutely confidential and your feedback will help us improve our services.

Thank you for taking the time to consider our approach and participating in this survey.

document iconSurvey form

 

xICON-BAKAL PELAJARixICON-PELAJARxICON-IBUBAPAPELAWATxICON-STAFFxICON-ALUMNI