Skip to main content

Kampus Kejuruteraan

Dekan & Ketua Jabatan

Profesor Dr. Farzad bin Ismail
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa

Profesor Madya Ir. Dr. Fadzli Mohamed Nazri
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam

Profesor Ir. Dr. Mariatti binti Jaafar @ Mustapha
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral

Profesor Ir. Ts. Dr. Shahrel Azmin Sundi @ Suandi
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Profesor Ts. Dr. ChM Ahmad Zuhairi bin Abdullah
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia

Profesor Madya Dr. Jamaluddin bin Abdullah
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik

Profesor Madya Dr. Mohd. Remy Rozainy Mohd. Arif Zainol.
Pengarah
Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai dan Saliran Bandar

Profesor Madya Dr. Asrulnizam Bin Abd Manaf
Pengarah
Pusat Usahasama Kecemerlangan Rekabentuk Mikroelektronik

Profesor Dr. Mohd Azmier bin Ahmad
Pengarah
Pusat Penyelidikan Sains dan Kejuruteraan

Profesor Dr. Azura binti A.Rashid
Pengarah
Pusat SWA – Akreditasi

Profesor Madya Dr. Mohd Salman bin Abu Mansor
Timbalan Pengarah
Pusat Rancangan Kokurikulum

Encik Mior Zulbahri M. Chek
Timbalan Pendaftar
Jabatan Pendaftar

Ir. Mohd Nizam bin Mohd Razak
Timbalan Pengarah
Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti

Puan Sukmawati binti Muhamad
Timbalan Ketua Pustakawan
Perpustakaan

Encik Ismail bin Jamaluddin
Ketua Penolong Bendahari
Jabatan Bendahari

Encik Mazlifendirizan bin Md. Rejab
Penyelaras
Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi

Encik Mohd Isshak bin Mohd Isa
Pegawai Keselamatan Kanan
Jabatan Keselamatan

Puan Aida Shuhaida binti Mustafa
Pengerusi Rancangan Bahasa
Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan

Puan Nor Fadilah binti Wahab
Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan
Pusat Islam

Puan Farah binti Hamid
Ketua Unit
Pusat Perumahan dan Penginapan Universiti

Encik Mohd Hafiz Ali bin Mohd Anuar
Ketua Unit
Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni

Dr. Farhi bin Abidin
Pegawai Perubatan
Unit Kesihatan

Encik Asif bin Abdul Rahim
Pegawai Sains Kanan
Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerja

Encik Mazlifendirizan bin Md. Rejab
Penggawa
Desasiswa Jaya Lembaran Utama