Skip to main content

Kampus Kejuruteraan

SISTEM SALIRAN BIOEKOLOGIKAL (BIOECODS): PILOT SALIRAN LESTARI NEGARA

  19 September 2023 Kepesatan pembangunan dan perindustrian dikebanyakkan kawasan perbandaran, hasil daripada pertumbuhan ekonomi di seluruh negara, telah memberi sedikit kesan dan impak yang ketara terhadap alam sekitar, terutamanya seperti peningkatan aliran puncak, penurunan kualiti air, penyingkiran tumbuhan riparian dan ancaman hidupan...

Baca selanjutnya: SISTEM SALIRAN BIOEKOLOGIKAL (BIOECODS): PILOT SALIRAN LESTARI NEGARA