• Learning Space 3

PINGAT EMAS YANG PENUH MAKNA

DSC 1640

SERDANG, 22 September 2022 - Pingat Emas dan kemenangan ini saya dedikasikan untuk Universiti Sains Malaysia (USM) sebagai hadiah setelah hampir 34 tahun berkhidmat Bersama-sama universiti!

Continue Reading