Dekan & Ketua Jabatan

Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria
Pengarah Kampus
Kampus Kejuruteraan

Profesor Madya Dr. Farzad Ismail
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa

Profesor Ir. Dr. Taksiah A. Majid
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam

Profesor Madya Ir. Dr. Syed Fuad Saiyid Hashim
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral

Profesor Ir. Dr. Zainal Ahmad
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia

Profesor Madya Dr. James Laeng@Jamaluddin Abdullah
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik

Profesor Ir. Dr. Mohd. Fadzil Ain
Dekan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria
Pengarah
Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai dan Saliran Bandar (REDAC)

Profesor Ir. Dr. Mohd. Fadzil Ain
Pengarah
Pusat Usahasama Kecemerlangan Rekabentuk Microelektronik (CEDEC)

Profesor Dr. Azlina Harun @Kamaruddin
Pengarah
Pusat Penyelidikan Sains dan Kejuruteraan (SERC)

Profesor Dr. Abdul Latif Ahmad
Pengarah
Pejabat Nexus (Kejuruteraan)

Profesor Madya Dr. Mohd Salman Abu Mansor
Timbalan Pengarah
Pusat Rancangan Kokurikulum

Profesor Dr. Azura A. Rashid
Penyelaras
Bahagian Kualiti & Akreditasi

Puan Aida Shuhaida Mustafa
Pengerusi Rancangan Bahasa
Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan

Dr. Amir Imran Bin Zainoddin
Ketua Penolong Pendaftar
Jabatan Pendaftar

Puan Iza Rahayu Abd Rahim
Timbalan Bendahari
Jabatan Bendahari

Puan Arinawati Ayob
Penolong Ketua Pustakawan
Perpustakaan

Encik Ismail @Kamalshani Bin Osman
Timbalan Pengarah
Jabatan Pembangunan

Encik Mazlifendirizan Md Rejab
Penyelaras
Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi

Dr. Farhi Abidin
Pegawai Perubatan
Unit Kesihatan

Encik Mohd Isshak Mohd Isa
Pegawai Keselamatan
Jabatan Keselamatan

Ustazah Nor Fadhilah Wahab
Pegawai Hal Ehwal Islam
Pusat Islam

Dr. Norazharuddin Shah Abdullah
Penggawa
Desasiswa Utama & Jaya

Dr. Mohd Hazizan Mohd Hashim
Penggawa
Desasiswa Lembaran

Encik Faris Bin Abdullah
Pegawai Sains
Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Encik Samsuri Musa
Ketua Unit
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Puan Siti Rukiah Abdul Hamid
Pegawai Tadbir
Pejabat Perumahan dan Penginapan Universiti

xICON-BAKAL PELAJARixICON-PELAJARxICON-IBUBAPAPELAWATxICON-STAFFxICON-ALUMNI